Нормативни документи

Насоки за работа в ОРЕС

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 303289
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2020-2021
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО
6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail: ou_rilski @abv.bg


УТВЪРЖДАВАМ:
ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА
ДИРЕКТОР
ПРАВИЛНИК

ЗА  ДЕЙНОСТТА

на ОУ “ Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

за учебната 2020/2021 година

Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 14.09.2020г., Протокол № 11 / 14.09.2020г. и утвърдена от директора на училището със Заповед № РД-14-1/15.09.2020 г.