Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 130
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 310098
Начало Извадка от Правилник за дейността на училището-2021-2022
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

УТВЪРДИЛ: / п /

Тонка Ченгелова

Директор

П Р А В И Л Н И К

З А Д Е Й Н О С Т Т А

на ОУ “ Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

за учебната 2021/2022 година

 

 

 

 

 

 

 

Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 16 / 14.09.2021г. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД 14-2 / 15.09.2021 г.