Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 461804
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;

г) преди хранене;

д) след употреба на споделени предмети;

е) преди излизането от санитарно-хигиенни помещения и след ползване на тоалетна;

ж) след обработване на боклук;

з) при досег с животни, вкл. домашни любимци;

и) след посещение при болен.

14.5. При невъзможност да измиване се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност, съгласно указанията на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите и ръцете се оставят да изсъхнат.

14.6. Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

14.7. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

15. Организиране на дейностите в столовата и в бюфета съгласно указания на Министерство на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните с цел осигуряване стриктното прилагане на въведените задължителни противоепидемични мерки и се създаде организация за контрол по отношение на:

15.1. Осигуреност на условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства (ръкавици и предпазни маски/шлемове) за работещите в стола и/или в бюфета, като предпазните средства се подменят периодично и задължително при нарушаване на целостта им.

15.2. Осигуреност на препарати за дезинфекция на помещенията за приготвяне на храна и за оборудването и да се спазват разписаните процедури и инструкции за хигиенни практики.

15.3. Кухненската посуда и приборите за хранене се почистват и дезинфекцират след всяка употреба. Съхранението им става в шкафове, в отделни помещения, с покривала от непропусклив материал и др.).

15.4. Храните, приготвяни без топлинна обработка, преминават през измиване и максимално почистване.

15.5. Спазване на поточността на доставки на суровини и храни и движението на работещите в стола/бюфета. Работещите, които са в контакт с доставчици, шофьори, транспортиращи храни и продукти задължително носят предпазни средства (маска/шлем и ръкавици). Осигурени са условия и средства за дезинфекция.

15.6. Доставките за зареждане с храни се извършват при липса на контакт между:

а) отделните доставчици;

б) доставените храни и външни за стола/бюфета лица.

15.7. Ако се предлагат подправки за допълнително овкусяване те се предоставят в индивидуални опаковки (захар, сол и др.). При използване на