Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 131
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 355103
Начало Училищни учебни планове 2022/2023 Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз 2022-2023

 

–     вземат мерки, когато е необходима бърза и спешна реакция .

Родителите

–     наблюдават децата си и  докладват при необходимост на класния ръководител, възпитателя или дежурния учител; психолога; , педагогически съветник, или пред Директора за негативни прояви;

–     се обучават при необходимост да различава следите от агресия; видовете тормоз; признаците, показващи, че детето е жертва; и начините за справяне с агресора;

 

7.ПРЕВЕНЦИЯ. ВИДОВЕ.

 

За справяне с негативните прояви са необходими превантивни мерки. Думата „превенция” означава предпазване, предупреждение. Съществуват:

 • Първична превенция – включва подходи за предотвратяване на проблема.
 • Вторична превенция - включва подходи, които се прилага след възникване на проблема с цел справяне с краткосрочните последици и задържане на  проблема от влошаване.
 • Третична превенция – подходи за справяне с трайните последици и предотвратяване на рецидив.

В зависимост от тежестта на агресивната проява се прилага различен тип превенция като се залага предимно на първичната с цел предотвратяване на инциденти.

 

8.ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИТЕ

 

 • Утвърждаване и награждаване на доброто поведение с едно или няколко от изброените поощрения
 • Въвеждане на дежурство в клас, по коридорите и в училищния двор.
 • Видеонаблюдение.
 • Спомагане адаптацията на новопостъпилите ученици към училищната среда, съобразено с мерките в програмата за адаптация. Приложение 2
 • Прилагане на санкции
 • Създаване и прилагане на широка система от вербални и невербални похвати.
 • Установяване на система от кредити или награди за награждаване на добрите примери или видимото подобрение.
 • Изпращане на поздравителни писма или картички у дома.
 • Раздаване на специални сертификати.

·       преместване – от място, група, паралелка

·       изземване на ролята  на агресора в значима група

·       откъсване от приятни за него дейности

·       ограничаване на участието му в престижни дейности – екскурзии, състезания и др.

·       натоварване с подходящи за ученика и  полезни за училището задачи

 • Прилагане на наказания според училищния правилник

9. ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕТОДИ НА РАБОТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА УЧЕНИЧЕСКАТА АГРЕСИЯ:

 

 • Моделиране на етично поведение в семейството, училището и на обществени места чрез правилното възпитание и личен пример на възрастните.
 • Откриване на симптомите и причините за всяка проява на агресивно поведение.
 • Контрол и съвместни действия на педагозите и родителите за преодоляване на агресивното мислене, настроение и поведение сред учениците.
 • Проучване и анализиране на причините и проявите на агресия чрез диагностики, разговори, консултации, анкети и др.