Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 130
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 310071
Начало Училищни учебни планове 2021/2022 Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2020-2021 учебна година

 

 

 

Програмата е приета на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол № 16 /14.09.2021 г. и утвърден от директора на училището със

Заповед №  РД 14-13 /15.09.2021 г.