Нормативни документи

Насоки за работа в ОРЕС

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 303303
Начало Етичен кодекс 2020/2021

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

ГРАД  ХАСКОВО

 

Етичният кодекс е актуализиран и приет на на Педагогическия съвет на 14.09.2020г., Протокол № 11 / 14.09.2020г. и утвърден от директора на училището със Заповед № РД-14-1/15.09.2020 г.