Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 130
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 310113
Начало Ваканции и неучебни дни

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

 

З А П О В Е Д

№ РД09-1804/ 31.08.2021  г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

За учебната 2021 – 2022 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.

 

есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.

 

коледна

01.02.2022 г.

 

междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.

 

пролетна за І – ХІ клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.                        пролетна за XII клас

 

2. Неучебни дни

18.05.2022 г.                                                        държавен зрелостен изпит по български език

и литература

20.05.2022 г.               втори държавен зрелостен изпит и държавен

изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г.                                                неучебен, но присъствен ден за училищни,

просветни и културни дейности

 

14.06.2022 г.

 

изпит по български език и литература от

 

 

националното външно оценяване в края на

 

 

VII и на Х клас

16.06.2022 г.

 

изпит по математика от националното

 

 

 

3. Начало на втория учебен срок

 

външно оценяване в края на VII и на Х клас

02.02.2022 г.

4. Край на втория учебен срок

 

I – ХIІ клас

12.05.2022 г.

 

ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г.

 

І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г.

 

IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г.

 

V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки

 

 

в спортни училища)

30.06.2022 г.

 

VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4

седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

 

31.8.2021 г.

 

проф. Николай Денков

Министър на образованието и науката

Signed by: Nikolai Denkov Denkov