Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250875
Начало Училищни учебни планове
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР :.................................

ТонкаЧенгелова

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

в ОУ “Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

 

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 11/14.09.2017г. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД-14- 05/ 15. 09. 2017 г.