Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250886
Начало Училищни учебни планове Организация на учебния ден за 2017/2018 година

УТВЪРДИЛ:

Тонка Ченгелова

Директор

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Организацията на обучението се извършва по училищен учебен план –УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ и ГЦОУД, приет на заседание на ПС на 14. 09. 2017 г.

(2) Обучението на учениците се осъществява в дневна форма на обучение, която е присъствена форма и учебните занятия при нея се провеждат от 8:00 ч. до 17:30 ч.при целодневна организация на учебния процес.

(3) Дневното разписание за учебната 2017/ 2018 година е следното:

Подготвителна група

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

8:00- 8:30

Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8:30- 9:30

Игри; дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

9:30- 10:00

Закуска

10:00-12:00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12:00-12:30

Игри; дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител;

Изпращане на децата

I клас

сутрешен блок                                                   следобеден блок ( ГЦОУД )

1. час

8:00-8:35

 

Обяд и организиран отдих и спорт. Обяд

12:00-12:35

Голямо междучасие

8:35-9:05

Организиран отдих и спорт

До 13:20

2. час

9:05-9:40

Самоподготовка

13:30-14:05

3. час

9:45-10:20

Самоподготовка

14:15-14:50

4. час

10:25-11:00

Голямо междучасие

14:50-15:20

5. час

11:05-11:40

Занимания по интереси

15:30-16:50