Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250872
Начало Училищни учебни планове Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2016-2017 учебна година

 

 

 

Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол №12/08.09.2016 г.  и утвърдена от директора на училището със Заповед №РД-14-6/15.09.2016 г.