Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439535
Начало Етичен кодекс 2023/2024

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение. Този кодекс определя правилата за поведение на учениците, преподавателите и служителите в ОУ "Свети Иван Рилски" - гр. Хасково и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището.

Спазването на настоящия Етичен кодекс на училищната общност е задължително за всички членове и се следи от Комисията по етика при ОУ "Свети Иван Рилски" - гр. Хасково и при нарушаване, Комисията разглежда всички случаи и излиза с предложение за налагане на предвидените в нормативните документи санкции и наказания.

 

В етичният кодекс на училищната общност са залегнали изискванията за морални отговорности към детето, семейството колегите и обществото. Разглеждат се очакванията за професионално поведение от страна на педагогическия и непедагогическия персонал, както и взаимоотношенията с организационните структури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илия Сталев

 

Членове:

1. Илия Сталев                              ………………

2. Светлана Георгиева                  ………………

3. Галина Маратилова                   ………………

4. Недялка Ангелова                     ………………

5. Магдалина Тодорова                 ………………

6. Гергана Георгиева                       ………………